رهـــــایم نـکن

 

 

خدایـــــا...

 


مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند...
عده ای تا مرز منفعت...
عده ای تا مرز مال...
عده ای تا مرز جان...
عده ای تا مرز آبرو...
و همگان تا مرز این جهان...
تنها تویی که همواره می مانی... !


رهـــــایم نـکن. . .

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
مریم

[قلب]

باید رفت

سلاااااااام