آدم

 

 

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند

 اما کسی که زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند

و چرندیاتش هم حرف حسابی بحساب می آیند.

/ 0 نظر / 25 بازدید